Centrum Kształcenia Zawodowego w Grudziądzu jest publicznym centrum kształcenia zawodowego.

 

Siedziba Centrum mieści się w Grudziądzu, przy ulicy Czarnieckiego 5/7.

                                                                                                    Znalezione obrazy dla zapytania herb grudziądza

Organem prowadzącym Centrum jest gmina-miasto Grudziądz ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz.

 

Nadzór pedagogiczny nad Centrum sprawuje Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty 
ul.Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz.

Centrum organizuje i prowadzi kształcenie zawodowe w formie zajęć praktycznych dla zawodów:

  • branży mechanicznej (MEC),

  • branży motoryzacyjnej (MOT),

  • branży elektroniczno - mechatronicznej (ELM),

  • branży elektroenergetycznej (ELE),

  • branży teleinformatycznej (INF),

  • branży transportu drogowego (TDR),

  • branży rolno-hodowlanej (ROL).

Centrum organizuje i prowadzi kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

Centrum jest ośrodkiem egzaminacyjnym Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku

 

Centrum jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy-miasto Grudziądz.

Centrum prowadzi działalność usługową i produkcyjną, w ramach zadania budżetowego „wydzielone dochody i wydatki”.


Od 1 września 2003 r. do 31 sierpnia 2019 r. Centrum funkcjonowało pod nazwą Centrum Kształcenia Praktycznego w Grudziądzu

Znalezione obrazy dla zapytania ikona pdf download Statut_CKZ_w_Grudziądzu

Galeria zdjęć

Kontakt

Nazwa szkoły: Centrum Kształcenia Zawodowego w Grudziądzu
E-mail szkoły: info@ckz.grudziadz.pl
Telefon: 56 46 590 59
665 105 993
faks 56 46 590 60
Adres szkoły: ul. Czarnieckiego 5/7
86-300 Grudziądz
Biuro warsztatowe: 56 46 590 59 wew. 22,
609 004 754